Reglament Intern

Per als socis/es, convidats/es i transeünts del CLUB MARÍTIM FENALS

L'ús de les instal·lacions del Club és exclusiu per als socis, als seus convidats i per als transeünts. Aquest reglament és aplicable a tots ells.

Per a la piscina i jardí:

 1. Per motius de seguretat, la zona enrajolada al voltant de la piscina romandrà sempre lliure d'hamaques, tovalloles o altres objectes que en dificultin el pas.
 2. Els gossos no poden romandre a la piscina ni a la zona enjardinada. A la resta de dependències sempre hauran d´anar lligats.
 3. El Club es reserva, en qualsevol moment i circumstància, fer retirar de la piscina els matalassets i màrfegues. En tot cas, seran sempre retirats de la mateixa pels seus propietaris en deixar la piscina.
 4. Cal dutxar-se abans de banyar-se a la piscina.
 5. Els gots, ampolles i altres estris seran de plàstic i mai de vidre.
 6. Els fumadors sempre utilitzaran cendrers.
 7. Es tindrà cura de que els jocs i les joguines no molestin o posin en perill a les persones o mobiliari del Club. En especial no es poden utilitzar monopatins ni motos de rodes sorolloses a no ser a la zona de la petanca. L’ús de bicicletes queda restringit als menors de 14 anys. Els pares seran responsables de recollir i endreçar les joguines dels seus fills cada dia.
 8. Es respectarà les hores de repòs nocturn dels veïns. Es considera com a tal des de les 24 hores fins a les 9 h. del matí. S’exceptua les nits d´activitats programades pel Club i exposades al programa (revetlles, sopars, etc.)

Per al local social (bar, restaurant i salons):

 1. Es considera tot el local zona de no fumadors complint la normativa de la Generalitat.
 2. No es podrà entrar al local social en banyador, descalços ni amb els tors nu.
 3. Els pares són els responsables de que els seus fills respectin les instal·lacions i el material del Club.
 4. La zona de varada és d’ús exclusiu de les embarcacions